பாமுக நேரலை

guest
3.6K Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
David Anthony.
David Anthony.
19 hours ago

David Anthony Says:
25/10/2021 at 10:00 Monday.
அன்பு பாமுகம் 
தொலைக்காட்சி உறவுகட்கு!
இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் 
நல்வாழ்த்துக்கள்.
இது வரை நாட்கள்
சிறப்பாக அமைய சித்தங்கொண்ட நம் இறைவனுக்கு நன்றி கூறி,மாற்றத்திற்கான தேடல் ஆண்டில், எமக்கு வழி காட்டிய ஆசிரியர்களை போற்றும் மாதத்தில்……….

இறைவன் குரலில்:
25/10/21:பொதுக்காலம்
30ம்வாரம்,திங்கள்
தினமுமாகும்.

நற்செய்தி வாசகம்: 
—————————-
“அம்மாஉமது நோயிலிருந்து நீர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளீர்” என்று கூறி, தம் கைகளை அவர்மீது வைத்தார். உடனே அவர் நிமிர்ந்து கடவுளைப் போற்றிப் புகழ்ந்தார்.
(புனித லூக்கா:13;12,13)

சிந்தனைக்கு:
———————
“பாவத்திலிருந்து
விடுதலை.”
—————————
அன்பு சகோதர, சகோதரிகளே!

“தவறைச்செய்து விட்டோமே என்று மனம் வருந்தி வேதனைப்பட்டு, திருந்தி வாழ ஆசைப்படுகிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும், இந்த பெண் சிறந்த வழிகாட்டியாக இருக்கிறார். இயேசுவின் அருளைப்பெற்றவளாக இருக்கின்றாள். அவளைப்போல நாமும் நமது குற்றங்களுக்காக வருந்தி, கடவுள் அருளும் இரக்கத்தின் வாழ்வைப்பெறுவோம்.
ஆகவே,இறைவா!
உமக்கே புகழ்! உமக்கே மாட்சி! உமக்கே நன்றி!
அன்புடன்,
இறை ஊழியன்,
டேவிட்.( பிரான்ஸ்)
தொடரும்…………..

David Anthony.
David Anthony.
1 day ago

David Anthony Says:
24/10/2021 at 9:00 Sunday.
அன்பு பாமுகம் தொலைக்காட்சி உறவுகட்கு!
இயேசுவின் இனிய 
நாமத்தில் நல்வாழ்த்துக்கள்.
இது வரை நாட்கள்
சிறப்பாக அமைய சித்தங்கொண்ட நம் இறைவனுக்கு நன்றி கூறி,……
மாற்றத்திற்கான தேடல் ஆண்டில்,பன்மொழி கற்றல் ஊக்குவிப்பு மாதத்தில், எமது சிறார்களின் மகிழ்வில்……………..

இறைவன் குரலில்:
24/10/21:பொதுக்காலம் 
30ம் வாரம் இன்று ஞாயிறு
தினமாகும்.
நற்செய்தி வாசகம்:
——————————
“உமக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன விரும்புகிறீர்?” என்று இயேசு கேட்டார். பார்வையற்றவர் அவரிடம், “ராபூணி நான் மீண்டும் பார்வை பெறவேண்டும்” என்றார். இயேசு அவரிடம், “நீர் போகலாம்; உமது நம்பிக்கை உம்மை நலமாக்கிற்று” என்றார். 
(புனித மாற்:10:51,52)
  
 சிந்தனைக்கு:
————————
அன்பு சகோதர, சகோதரிகளே!
துணிவுடன் எழுந்து வாரும், இயேசு உம்மை அழைக்கின்றார்” (மாற் 10:49) என்று மக்கள் பர்த்திமேயுவைப் பார்த்துக் கூறியது நமக்கும் பொருந்தும். இயேசு இன்று நம்மை அழைக்கின்றார். அவரை அணுகிச் செல்ல நாம் அஞ்ச வேண்டியதில்லை. துணிவுடன் நாம் அவரிடம் செல்லலாம். அவரும் நமது கண்களைத் திறப்பார். அன்று இயேசுவோடு வழிநடந்த அவருடைய சீடர்களின் கண்கள் இயேசுவைக் கண்டுகொள்ளவில்லை; ஆனால் கண்பார்வையற்ற பர்த்திமேயு இயேசுவை அடையாளம் ”கண்டுகொண்டார்”. நாமும் இயேசுவை அடையாளம் கொண்டு, அவரில் நம்பிக்கை கொள்ள அழைக்கப்படுகின்றோம். அப்போது புதிதாகப் பார்வைபெற்ற பர்த்திமேயுவைப் போன்று நாமும் புதுப் பார்வை பெற்ற மனிதர்களாக மாறுவோம்; இயேசுவோடு ”வழி நடந்து செல்ல” முன்வருவோம் (மாற் 10:52).
இறைவா! நாம் பாவத்தை விட்டு பரிசுத்தமாக வாழ அருள்தாரும்!
உமக்கே புகழ், உமக்கே நன்றி, உமக்கே மாட்சி, ஆமென். 
அன்புடன்,
இறை ஊழியன்,
டேவிட்.( பிரான்ஸ்)
தொடரும்……………

David Anthony.
David Anthony.
3 days ago

David Anthony Says:
22/10/2021 at 9:00 Friday.
அன்பு பாமுகம் 
தொலைக்காட்சி உறவுகட்கு!
இயேசுவின் இனிய 
நாமத்தில் 
நல்வாழ்த்துக்கள்.
இது வரை நாட்கள்
சிறப்பாக அமைய 
சித்தங்கொண்ட நம் 
இறைவனுக்கு நன்றி கூறி,
மாற்றத்திற்கான தேடல் ஆண்டில், எமக்கு வழி காட்டிய ஆசிரியர்களை போற்றும் மாதத்தில்,பண்ணிசைஇசைக்கும் எம்சிறார் செல்வங்கட்கு வாழ்த்துக்களை கூறி……………

இறைவன் குரலில்:
——————————
22/10/21:பொதுக்காலம்
29ம்வாரம்,வெள்ளி.
தினமுமாகும்.

நற்செய்தி வாசகம்: 
—————————
“வெளிவேடக்காரரே, நிலத்தின் தோற்றத்தையும் வானின் தோற்றத்தையும் ஆய்ந்து பார்க்கஅறிந்திருக்கும்போது, இக்காலத்தை நீங்கள் ஆய்ந்து பாராமல் இருப்பது எப்படி? “
என்றார்.
(புனித லூக்கா:12;56)

சிந்தனைக்கு:
———————
“ஏற்றத்தாழ்வு.”
————————
அன்பு சகோதர, சகோதரிகளே!
நாம் வாழ்கின்ற காலத்தின் அறிகுறிகள் பல உள்ளன: விரைவாக நிகழ்கின்ற மாற்றங்கள், மனிதர் அனைவரும்சமமே என்னும் உண்மையை ஏற்றாலும் இன்றைய உலகில் நிலவுகின்ற ஏற்றத்தாழ்வுகள், அறிவியல்முன்னேற்றம் ஏற்பட்டாலும் அறநெறியில் மனிதர் பின்தங்கியிருத்தல் போன்றவற்றை நாம் இன்றுகாண்கின்றோம். இந்த அறிகுறிகள் நமக்கு உணர்த்துவது என்ன? கடவுளின் ஆட்சி இவ்வுலகில் வரவேண்டும்என்றால் இங்கு ஏற்றத்தாழ்வுகள் மறைய வேண்டும் என்பதே!ஆகவே,இறைவா! உம்மோடு இணைந்துவாழ………
உமக்கே புகழ், உமக்கே நன்றி, உமக்கே மாட்சி, ஆமென்.
அன்புடன்,
இறை ஊழியன்,
டேவிட்.( பிரான்ஸ்)
தொடரும்…………..

David Anthony.
David Anthony.
4 days ago

David Anthony Says:
21/10/2021 at 10:00 Thursday.
அன்பு பாமுகம் 
தொலைக்காட்சி உறவுகட்கு!
இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் 
நல்வாழ்த்துக்கள்.
இது வரை நாட்கள்
சிறப்பாக அமைய சித்தங்கொண்ட நம் இறைவனுக்கு நன்றி கூறி,
மாற்றத்திற்கான தேடல் ஆண்டில், எமக்கு வழி காட்டிய ஆசிரியர்களை போற்றும் மாதத்தில் இன்றைய நாள் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளோடு……….

இறைவன் குரலில்:
——————————
21/10/21:பொதுக்காலம்
29ம் வாரம்,வியாழன்
தினமுமாகும். 

நற்செய்தி வாசகம்: 
—————————-
அக்காலத்தில் இயேசு தம் சீடரை நோக்கிக் கூறியது: மண்ணுலகில் தீமூட்டவே வந்தேன். அது இப்பொழுதே பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதே என் விருப்பம்.”என்றார்.
(புனித லூக்கா:12;49)

சிந்தனைக்கு:
———————
     “இயேசுவின் தீ.”
    —————————
அன்பு சகோதர,சகோதரிகளே!
“இயேசு என்கிற ஒரு மனிதன்,”இந்த உலகத்தையே தன் வசப்படுத்த முடிந்தது என்றால், தனியொரு ஆளாக அல்ல. அவர் மூட்டிய தீ பற்றி எரிந்ததால். அந்த தீயின் தாக்கம் தான், இன்றைக்கு « நற்செய்தியானது உலகம் முழுவதும் எரிந்து »கொண்டிருப்பதற்கு காரணமாய் அமைந்திருக்கிறது. அந்த தீ நம்முள்ளும் எரியட்டும். இந்த உலகம் மலரட்டும்.
ஆகவே,
உமக்கே புகழ், உமக்கே நன்றி, உமக்கே மாட்சி, ஆமென்.
அன்புடன்,
இறை ஊழியன்,
டேவிட்.( பிரான்ஸ்)
தொடரும்…………..

jeyanadesan
jeyanadesan
5 days ago

மாற்றத்திற்கான தேடல் ஆண்டின் மாண்பு போற்றும் ஆசான்களை போறறும் ஐப்பசி மாதத்தின் புதன் பரப்பில் பாமுக நடா மோன்,கலைவாணி ,உறவுகள் இளையோர் ,பெரியோர்,அனைவருக்
கும் இனிதான காலை வணக்கம் இறையன்புடன்.இன்றைய நிகழ்வு
களில் நற்சிந்தன,கவித்தின் வள்ளுவம்,பொறிச்சொல் பன்மொழி கற்போம் பத்மலோசினி,
,தினம் பாமுககவி, சிந்திப்போமா திருமதி அருண்குமார் கீர்த்தகா அவர்கள்,மருத்துவம் மருத்துவர் பெனிற்றா இலக்கிய நேரம்,இளையோரின் வாசிப்பு,உரையரும்பு அனைத்து குட்டிகளுக்கும் வாழ்த்துக்கள்.தொழில் நுட்பம் கலைவாணி,நடா
மோகன்,அருண்குமார் அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டுக்கள்

ஈரடிக்கவி
—————–
2197-அ என்ற எழுத்தை அழகாக உச்சரிக்க அம்மா என்ற முதன் மொழியை எழுதச் செய்து
    அகிலத்திற்கு எம்மை அறிய வைத்த மகான்களை போற்றுவோம்
                ஆசிரியரகள்
2198-ஆண்கள் செய்யும் தவறுகள் கண்களுக்கு தெரிவதில்லை
       சமுதாயமும் பெரிது படுத்துவதில்லை-ஆனால்
       பெண்கள் செய்யும் தவறுகள் மட்டும் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்
        படுகின்றன
                     குருட்டுத்தனம்

Abirami Kavithasan.
Abirami Kavithasan.
5 days ago

தினமும் சிந்தனை நிகழ்வில் இணைந்து
சிறப்பிக்கும் … அனைத்து அன்பு உறவுகளுக்கும்..
சிறப்பான பாராட்டுக்கள். சிந்தனை.. பாடல் அனைத்தும் மிக சிறப்பு . அனைவருக்கும் போற்றுதல் பாராட்டுக்கள்🙏

Abirami Kavithasan.
Abirami Kavithasan.
5 days ago

உற்சாக வணக்கம் வாணி அக்கா.
ஜப்பசி மாதம் புதன் புலர்ந்த நற்பொழுதுகளாக
அனைவருக்கும் அமையட்டும்.

இன்றைய நாள் நிகழ்வுகள் யாவும் சிறப்புற்று
விளங்க வாழ்த்தி வரவேற்று … மற்றும்
இன்று சிந்திப்பாயா நிகழ்வின் தொகுப்பாளராக
சகீர்த்தனா அருண்குமார் அவர்கள் முன்னெடுக்கும்
நிகழ்வுக்கும் பாட்டுக்கள் கூறி…. இளையோர்கள்
தொடர் படைப்புக்கும் சிறப்பான பாட்டுக்கள்.

தொழில்்நுற்பத்தில் தொடர் பணியாற்றல் …
நெறியாழ்கை சகோதரி கலைவாணி மோகன்
அவர்களுக்கும் சிறப்பான பாராட்டுக்கள்.

பாமுக அதிபர் அவர்கள்.பாமுக இணைவு
சகோதரர் அருண்குமார் அவர்களின்
அரிய பணிக்கும் போற்றுதல் பாராட்டுக்கள்.
நன்றி 🙏

Peirisnevis
Peirisnevis
5 days ago

ஐப்பசியில் புலர்ந்த புதன் ,நற் பொழுதாக பாமுக உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம்.தொடரும் சிந்தனை, வள்ளுவம் வாழ்வாக ,பொறிச் சொல் ,பன்மொழி கற்றல்,பாடல்கள் கவிதைகள்,தகவல்கள் அறிந்து,சந்திப்பாயா?. நம்மை சிந்திக்க வைக்க வரும் கீர்த்தனாவையும் வாழ்த்தி வரவேற்று,மருத்துவ நேரம் ,இலக்கியம் அறிந்து,உரை அரும்பு வாசிப்புத் திறமையுடன்
வளர்ந்து வரும் எம் குழந்தைகள் ,இளையோரையும் பாராட்டி வாழ்த்தி வரவேற்று
ஏற்றி வைத்த ஏணிகளாய் இருந்து பயிற்றுவித்த ஆசான்களை நினைந்து மதித்துப் போற்றுவோம்.
கலையக நெறியாள்கையில் எம்மை அன்புடன் இணைக்கும்
கலைவாணி நடா மோகன்,,,,,,,
தொழில் நுட்பத்தில் கரம் இணைக்கும் அருண்குமார்
நன்றிகள்,,,,,,,,வளர்க வளமாய் நாளும் மேன்மையுற,,,,
இறை ஆசீர் வேண்டி அன்புடன்……….

தினம் ஒரு பொன் மொழி (16)
*****+++*****+++*****+++*****
பிறர் வாழ்க்கையுடன் நம் வாழ்க்கையை
ஒப்பிட்டுப் பார்க்காமல் நம் வாழ்வை ரசிப்போம்.
அதில் இன்பத்தின் இரகசியமும்
முன்னேற்றமும் இருக்கிறது.

jeyanadesan
jeyanadesan
6 days ago

வணக்கம் வாணி மோகன் நாளை நிகழ்வுகளில் பொறிச்சொல்,தினம் ஒரு பாமுக கவி,இலக்கியம் என்பன நேரடியாக தர உள்ளேன் எனது
போனில் பதிய முடியவில்லை மற்றும் சந்திப்பாயா நிகழ்வில் பங்கு
பற்றி சிறப்பிக்கும் திருமதி கீர்த்திகா அருண்குமார் சிறப்பான வாழ்த்துக்கள் வரவேற்று நிற்கிறேன் அன்புடன்

Sivajiny Sritharan
Sivajiny Sritharan
6 days ago

இரவு வணக்கம்
மோகண்ணா பாவை
அண்ணா அனைத்து
கவிதாரருக்கும்…வாழ்த்துக்கள்
கவிகள் துணையை பற்றி
துணிச்சலுடன் துலக்கியது
துல்லியமாக தூக்கத்தை
கலைத்தது சறப்போ
சிறப்பு அடுக்கு சொற்கள்
எதுகை மோனை சுப்பர்
அண்ணா ஊக்கிவிப்பு
தட்டி கொடுப்பு நன்றாக
இருக்கின்றது
நன்றி

jeyanadesan
jeyanadesan
6 days ago

இரவு வணக்கம் நடா மோகன்,கவிஞர் பாவை ஜெயபாலன் சந்தம் சிந்தும் சந்திப்பு வாரத்தின் விரிவாக்கம்,தட்டிக் கொடுத்து உற்சாகப்
படுத்தி விளக்கம் தருவது சிறப்பு வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள்

Vajeetha Mohamad
Vajeetha Mohamad
6 days ago

வணக்கம் வாணி அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் வாழ்த்துக்கள்…சகீர்த்தானா அ௫ண்குமாரின் சந்திப்பாயா நிகழ்வுக்கு வாழ்த்துக்கள், … 

Vajeetha Mohamad
Vajeetha Mohamad
6 days ago

நன்றி பாவையண்ணா….. எல்லாத் துணைக்கும் அ௫மை …. பாராட்டுகள்

Selvi Nithianandan
Selvi Nithianandan
6 days ago

நன்றி பா வைஅண்ணா 
தட்டிக்கொடுப்புக்கு மிகவும் பாராட்டுகள்
அனைத்து கவிதாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் 

ராணி சம்பந்தர் ஜெர்மனியிலிருந்து
ராணி சம்பந்தர் ஜெர்மனியிலிருந்து
6 days ago

வணக்கம் அதிபர் நடா மோகனுக்கும் பாவை அண்ணாவிற்கும்
மிக அருமையான விளக்கம் தந்து
ஊக்குவிக்கும் பாவை அண்ணாவிற்கும் சிறப்பாகத் தட்டிக் கொடுத்து ஊக்குவிக்கும் அதிபருக்கும் மிக மிகச் சிறப்பாக
கவி படைக்கும் அனைத்துக்
கவிஞர்களிற்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றிகள்

Nagula sivanathan
Nagula sivanathan
6 days ago

வணக்கம் வாணி
வாசிப்பு அரும்பு உரையரும்பு குட்டிகளுக்கு வாழ்த்துகள்
அழகாக காட்சிப்பரப்பில் விரியும் நல்விம்பங்களாக மலர
அனைத்துக்கைட்டிகளுக்கும் நல்வாழ்த்துகள்

G.jamesAlston
G.jamesAlston
6 days ago

வணக்கம் வாணி மோகன். நாளை புதன்கிழமை மறுதினம் வியாழக்கிழமை யும் எனது வசதியீம் காரணமாக கலந்து கொள்ள இயலாது அன்புடன் அல்ஸ்ரன்

இரட்னேஸ்வரி மனோகரன்.
இரட்னேஸ்வரி மனோகரன்.
6 days ago

இனிய வணக்கம்.
சிறப்பான செவ்வாய் பொழுதில் உற்சாகத்துடன் கலந்து கொண்ட உறவுகள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். அழகாக நகர்த்திக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். வாணி மோகனுக்கும் பாராட்டுக்களும்,நன்றிகளும். சிவதர்சனியின்கேள்விக்குப்பதில்
வை’ முதலில் கண்டு பிடித்தேன்.ஆனால் ராணி சம்பந்தர் சரியாக சொல்லிவிட்டார். நன்றி.
கேள்விச்சர தொகுப்புக்கும் நன்றி. பாமுகநிகழ்வுகளை மறுஒலிபரப்பிலும் கேட்டு மகிழ்கிறேன். மனமாரவாழ்த்திக்கொண்டிருக்கிறேன். நன்றி.

நகுலவதி தில் லைக் தேவ ன்.
நகுலவதி தில் லைக் தேவ ன்.
6 days ago

இனிய காலை வணக்கம் வாணிஇனைந்த நிகழ்ச்சி பார்த்தேன் கேட்டேன் ரசித்தேன் பக்கம் வரத் துடித்தேன் வாழ்த்துக்கள் நன்றி.

ராணி சம்பந்தர் ஜெர்மனியிலிருந்து
ராணி சம்பந்தர் ஜெர்மனியிலிருந்து
6 days ago

வணக்கம் சிவதர்ஷினி
விடைகள்
அறுவை சிகிச்சை
அசை ,வை, அறுவை,அவை,அறு
வாழ்த்துக்கள்

நகுலவதி தில் லைக் தேவ ன்.
நகுலவதி தில் லைக் தேவ ன்.
6 days ago

அறுவைச்சிகிச்சை
அசை
வை
அறுவை
அவை
அறு

ராதிகா ஐங்கரன்
ராதிகா ஐங்கரன்
6 days ago

அனைவருக்கும் வணக்கம் நானும் எல்லோரும் சொல்வது போல் அறுவைசிகிச்சை என்று நினைக்கிறேன்

Sivamany
Sivamany
6 days ago

இன்றைய நிகழ்ச்சி அனைத்திற்கும்
சிறப்பான வாழ்த்துக்கள்.பாமுக உறவுகள் யாவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள்.

Ragini. Alphonse
Ragini. Alphonse
6 days ago

1.அறுவைச்சிகிச்சை
2.அசை
3.வை
4.அறுவை
5.அவை
6.அறு

Vajeetha Mohamad
Vajeetha Mohamad
6 days ago

அறுவைச்சிகிச்சை
வை
அறுவை
அவை
ஆறு

jeyanadesan
jeyanadesan
6 days ago

கேள்வி விடை
—————-
1-அறுவை சிகிச்சை
2-அறுவை
3-வை
4-அவை
5-அறுவர்
6-

Peirisnevis
Peirisnevis
6 days ago

சத்திரச்சிகிச்சை
அசை
வை
அவை
அறு

Sivamany
Sivamany
6 days ago

அசை
வை
அறுவை
அவை
அறு

Sivamany
Sivamany
6 days ago

அறுவைசிகிச்சை

Tharmarajah Ponnampalam
Tharmarajah Ponnampalam
6 days ago

வணக்கம் வாணி வாழ்த்துக்கள்.
செவ்வாய்ப் பொழுதைச் சிறப்பிக்கும் எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும், தொகுப்பாளர்களுக்கும் சிறப்பு வாழ்த்துக்கள்.

Sivatharsany
Sivatharsany
6 days ago

பொது அறிவுக்கேள்விச்சரங்களுக்கான வினா !

1.மருத்துவ முறை ஒன்று
விடை எட்டு எழுத்துக்களில் விடை!

2.முதல் மற்றும் இறுதி எழுத்து சேர உடலின் இயக்கம் இது/

3.மூன்றாவது எழுத்து தனித்து நின்று செயலொன்றை உணர்த்தும்!

4.முதல் மூன்றெழுத்துகள் தேவையற்ற அளவுக்கதிகமான பேச்சினை உவமிக்கும் சொல்!!!

5.முதலும் மூன்றாமெழுத்தும் சேரும்போது சான்றோர் நிறைந்த இடமொன்று!!!

6.முதலிரண்டு எழுத்துக்கள் சேருகையில் எண்ணொன்றை இப்படி அழைப்போம்!

கண்டு பாமுகப் பக்கம் சென்று விரல்களினைப் பொறிக்க அன்பாய் அழைக்கிறேன்🙏

Peirisnevis
Peirisnevis
6 days ago

ஐப்பசியில் புலர்ந்த செவ்வாய் நற் பொழுதாக பாமுக உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ,தொடரும் சிந்தனை வள்ளுவம் வாழ்வாக பொறிச் சொல் பன்மொழி கற்று
கேள்விச் சரம் வாழ்வின் உண்மையுடன் பாடல்கள் கவிதைகள் தகவல்கள் தெரிந்து
ஏற்றி வைத்த ஏணிகள் எம் ஆசிரியர்கள். நன்றியுடன் நினைந்து போற்றுவோம்.
உரை அரும்பு வாசிப்புத் திறமையுடன் வளர்ந்து வரும் எம் குழந்தைகள், இளையோரையும் பாராட்டி வாழ்த்தி வரவேற்று……
கலையக நெறியாள்கையில் எம்மை அன்புடன்இணைக்கும்
கலை வாணி நடா மோகன்….
தொழில் நுட்பத்தில் கரம் இணைக்கும் அருண் குமார் நன்றிகள்..
வளர்க வளமாய் நாளும் மேன்மையுற,,,,,,,
இறை ஆசீர் வேண்டி அன்புடன்………
தினம் ஒரு பொன் மொழி (15)
நாம் செய்யும் வேலைகளுக்கு நாம் முதலிடம் தராவிட்டால்
நமது தகுதியை இழந்துவிடுகிறோம்
இதனால்நமதுஆற்றலும் திறமையும்
வீணாகப் போகிறது…..

…..

David Anthony.
David Anthony.
6 days ago

David Anthony Says:
19/10/2021 at 10:00 Wednesday.
அன்பு பாமுகம் 
தொலைக்காட்சி உறவுகட்கு!
இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் நல்வாழ்த்துக்கள்.
இது வரை நாட்கள்
சிறப்பாக அமைய சித்தங்கொண்ட நம் இறைவனுக்கு நன்றி கூறி,மாற்றத்திற்கான தேடல் ஆண்டில், எமக்கு வழி காட்டிய ஆசிரியர்களை போற்றும் மாதத்தில்……….

இறைவன் குரலில்:
19/10/21:பொதுக்காலம்
29ம்வாரம்,புதன்
தினமுமாகும்.

நற்செய்தி வாசகம்: 
—————————-
உறுதியாக உங்களுக்குச் சொல்கிறேன்:”தலைவர் இரவின் இரண்டாம் காவல் வேளையில் வந்தாலும் மூன்றாம் காவல் வேளையில் வந்தாலும் அவர்கள் விழிப்பாயிருப்பதைக் காண்பாரானால் அவர்கள் பேறு பெற்றவர்கள்.”
என்றார்.
(புனித
லூக்கா:12;38)

சிந்தனைக்கு:
———————-
“விழிப்பாய் இருந்து!”
————————————
அன்பு சகோதர ,சகோதரிகளே!
நாம் எப்போது இந்த உலக வாழ்வை முடிப்போம் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால், ஒருநாள் நம் எல்லோருக்கும் முடிவு வரும் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். அதற்கேற்ப, நாம் நமது வாழ்வை எப்போதும் “விழிப்பாய்இருந்து”தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை இயேசுவின் வாழ்வு நமக்குக்காட்டுகிறது.
இறைவா! உம்மில் நாம் இணைந்து விழிப்பாய் இருக்க அருள்
புரியும்.
உமக்கே புகழ், உமக்கே நன்றி, உமக்கே மாட்சி, ஆமென்.
அன்புடன்,
இறை ஊழியன்,
டேவிட்.( பிரான்ஸ்)
தொடரும்…………..

jeyanadesan
jeyanadesan
6 days ago

மாற்றத்திற்கான தேடல் ஆண்டின் மாண்பு போற்றும் ஆசான்களின் ஐபபசிமாதத்தின் செவ்வாய் பரப்பில் பாமுக நடா மோன்,கலைவாணி ,உறவுகள் இளையோர் ,பெரியோர்,அனைவருக்
கும் இனிதான காலை வணக்கம் இறையன்புடன்.இன்றைய நிகழ்வு
களில் நற்சிந்தனை,வள்ளுவம்,பொறிச்சொல்பன்மொழி கற்போம் பத்மலோசினி,,பவானி மூர்த்தி அறிய ஒரு தகவல்,
விழிப்புத் தகவல் சிவாசினி சிறீதரன்,தினம் பாமுககவி வாழ்வின் உண்மை சேகர்,இளையோரின் வாசிப்பு,உரையரும்பு அனைத்து குட்டிகளுக்கும் வாழ்த்துக்கள்.தொழில் நுட்பம் கலைவாணி,நடா
மோகன்,அருண்குமார் அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டுக்கள்

ஈரடிக்கவி
——————-
2195-இந்த நாட்டில் கணனி தொழில் நுட்பங்கள் அறிவியலில்
     முன்னேறினாலும்
      அடக்குமுறைகள்,பாலியல் கொடுமை,சீதனக்கொடுமை
        சாதிப்பிரச்சினை வளர்ந்து கொண்டே செல்கின்றது
               இந்தியா
2196-முள்ளிவாயக்காலோடு ஆயுத மோதல் முடிவுக்கு வந்த
        போதிலும் இறப்புக்கள் குறைந்தாலும்

        எம் பிரதேசங்களில் களவு,கஞ்சா கடத்தல்,கத்திகுத்துக்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கினறன
               சமூக சீர்கேடுகள்

David Anthony.
David Anthony.
7 days ago

David Anthony Says:
18/10/2021 at 10:00 Monday.
அன்பு பாமுகம் 
தொலைக்காட்சி உறவுகட்கு!
இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் 
நல்வாழ்த்துக்கள்.
இது வரை நாட்கள்
சிறப்பாக அமைய சித்தங்கொண்ட நம் இறைவனுக்கு நன்றி கூறி,மாற்றத்திற்கான தேடல் ஆண்டில், எமக்கு வழி காட்டிய ஆசிரியர்களை போற்றும் மாதத்தில்……….

இறைவன் குரலில்:
18/10/21:பொதுக்காலம்
29ம்வாரம்,திங்கள்
தினமுமாகும்.

நற்செய்தி வாசகம்: 
—————————-
“நீங்கள் செல்லும் ஊரில் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டால் உங்களுக்குப் பரிமாறுவதை உண்ணுங்கள். அங்கு உடல் நலம் குன்றியோரைக் குணமாக்கி, இறையாட்சி அவர்களை நெருங்கி வந்துவிட்டது எனச் சொல்லுங்கள்.”
என்றார்.
(புனித லூக்கா:10;8,9)

சிந்தனைக்கு:
—————————
“உலக மதிப்பீடு.”
—————————
அன்பு சகோதர, சகோதரிகளே!
கடவுளோடு இணைந்திருக்கிறபோது இந்த உலகத்தில் நாம் இருந்தாலும், இந்த உலக மதிப்பீடுகளை விட, கடவுள் காட்டிய நெறிமுறைகள் தான் நம்முள் இருக்கும். எனவே, இந்த உலகத்திலே இருந்து, இயேசுவின் பிள்ளைகளாக வாழ வேண்டுமென்றால், கடவுளோடு இணைந்திருக்கத் தேவையான முயற்சிகளை மேற்கொள்வோம்.
ஆகவே,
இறைவன் பிள்ளைகளாக வாழ்வோம்.
உமக்கே புகழ்! உமக்கே நன்றி!
அன்புடன்,
இறை ஊழியன்,
டேவிட்.( பிரான்ஸ்)
தொடரும்…………..

வசந்தா ஜெகதீசன்
வசந்தா ஜெகதீசன்
7 days ago

வணக்கம்
சிறப்புடன் தொடர்கிறது தமிழோடு விளையாட்டு. அக் ஷியாவிற்கும் வாழ்த்துக்கள்.

இரட்னேஸ்வரி மனோகரன்.
இரட்னேஸ்வரி மனோகரன்.
7 days ago

இனிய காலை வணக்கம்.
வாணி மோகன், ஜெயா நடேசன், மற்றும் பாமுக உறவுகளுக்கும்,
மனோ என்றபெயரில் நானே இணைந்தேன் .பங்குபற்றிச்சிறப்பித்த அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். கேள்வித்தொகுப்புக்கும் நன்றி கள்.
பாமுக நிகழ்வுகளை இடையிடையே பார்த்தும், கேட்டும் வருகிறேன். புதிய பரிமாணத்துடன் அடுத்த தலைமுறை நோக்கி வளர்ச்சி கண்டு கொண்டிருக்கிறது. வாணி மோகனின் பணி அளப்பரியது.அல்லும் , பகலும் உழைத்துக்கொண்டிருக்கும் நடாமோகன் அவர்களுக்கும், கணணிவிரிவாக்கத்தினைக் கற்றுத்தரும் அருண்குமார் அவர்களுக்கும் பாராட்டுக்களுடன்கூடிய நன்றி கள்.

Peirisnevis
Peirisnevis
7 days ago

ஐப்பசியில் புலர்ந்த திங்கள் நற் பொழுதாக பாமுக உறவுகள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம்.தொடரும் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்துக்கும்வாழ்த்துக்கள்.இளையோரையும் வரவேற்று வாணி நடா மோகன்.
அருண் குமார் நன்றிகள்.

வசந்தா ஜெகதீசன்
வசந்தா ஜெகதீசன்
7 days ago

உற்சாக வணக்கம்
திங்கள் விடியலில் நிகழ்வுகள் அனைத்திற்கும் வாழ்த்துக்கள்.
அரங்க முனைப்பும், ஆற்றல் திறனும் மிளிர உருவாக்கும் பாமுகப்பணிக்கும் பாராட்டுக்கள்.
சிந்தனை, அறிவுக்களஞ்சியம், உரையரும்பு, வாசிப்பு அரும்பெனத் தொடரும் ஒவ்வொரு வருக்கும்
காலை மாலை நிகழ்வுகளுக்கும், வாணி, மோகன் அண்ணா தொடர்பணிக்கு ம் வாழ்த்துக்கள். நன்றிகள்.

jeyanadesan
jeyanadesan
7 days ago

மாற்றத்திற்கான தேடல் ஆண்டின் வழிகாட்டிய ஆசான்களை போற்றும் ஐப்பசி மாதத்தின் திங்கள் பரப்பில் பாமுக நடா மோன்,கலைவாணி ,உறவுகள் இளையோர் ,பெரியோர்,அனைவருக்
கும் இனிதான காலை வணக்கம் இறையன்புடன்.இன்றைய நிகழ்வு
களில் குருக்கள் அவர்களின் ஆன்மீகபாலம் ,நற்சிந்தனை,வள்ளுவம்,பொன் தர்மராசா அவரகளின் பாடல் 818 படக்கலையுடன்,பொறிச்சொல்,தகவல்களம்,அறிய ஒரு தகவல்,பன்மொழி கற்போம் பத்மலோசினி,
விழிப்புத் தகவல் பவானி மூர்த்தி,தினம் பாமுககவி,நறுக்கென்று நாலு வார்த்தை நகுலா சிவநாதன் ,ஜெயாவின் அறிவுக்களஞ்சியம்,சிவாணியின் சமையற்பாகம்,இளையோரின் வாசிப்பு,உரையரும்பு அனைத்து குட்டிகளுக்கும் வாழ்த்துக்கள்.தொழில் நுட்பம் கலைவாணி,நடா மோகன்அருண்குமார் அனைவருக்கும் நன்றியுடன் பாராட்டுக்கள்

ஈரடிக்கவி
—————-
2193-பிறந்ததோ கருவறை வளர்ந்ததோ வகுப்பறை
       மலர்ந்ததோ மணவறை செல்வதோ கல்லறை இதுதான்
           மனித வாழ்வு
2194-வேலை தேடி நாலு கதவுகள் ஏறி இறங்கி வேலையின்றி
      வெற்றுப் போத்தல் பொறுக்கி பணம் சம்பாதித்து உயர்ந்தான்
       நகைக்கடை முதலாளியாய்
                   உழைப்பு

மோகன்,அருண்குமார் அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டுக்கள்

Nirmiith's mum
Nirmiith's mum
8 days ago

Well said parents. Hats off to Nada Mohan for having the patience to encourage our children!

NADA MOHAN
NADA MOHAN
8 days ago

Elilarasi Sujenthiraseelan
அனைத்துப் பிள்ளைகளுக்கும் வாழ்த்துக்கள். மேன் மேலும் உங்கள் திறமைகள் வளரட்டும்.

NADA MOHAN
NADA MOHAN
8 days ago

Kosalya Sornalingam
நிறைவான வாழ்த்தும்,பாராட்டும்..

NADA MOHAN
NADA MOHAN
8 days ago

Indra Shanmaha
அனைத்துப் பிள்ளைகளுக்கும் வாழ்த்துக்கள்

Nirmiith's mum
Nirmiith's mum
8 days ago

Well done children! It’s really refreshing to watch you all. Makes all my worries go away!

ராதிகா ஐங்கரன்
ராதிகா ஐங்கரன்
8 days ago

அனைவருக்கும் வணக்கம் பொன்மாலைபொழுது வெகுசிறப்பாக எல்லாப்பிள்ளைகளும் சிறப்பாக செய்தார்கள் எல்லோருக்கும் சிறப்பான வாழ்த்துக்கள் அத்தோடு எமதுபாமுகத்திற்கும் அண்ணாவுக்கும் இவர்களை வாழ்த்தும் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி🙏

Niloja 👍 nirmala
Niloja 👍 nirmala
8 days ago

அனைவருக்கும் இனிய உச்சாக வணக்கம் இன்றைய புதிரோடு விளையாடு நிகழ்ச்சி மிகவும் சிறப்பு அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தொடருங்கள் அருண்குமாருக்கும் வாழ்த்துக்கள்  நன்றி வணக்கம் 👍👍👍👍👏👏👏🙏

வசந்தா ஜெகதீசன்
வசந்தா ஜெகதீசன்
8 days ago

உற்சாக வணக்கம்
இளையவர் திறன் செய்திகளின் தேடல், பகிர்வு, அறிதலென தொடரும்அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். பாராட்டுக்கள்.
தொடரும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் சிறப்புடன் மிளிரவும் பொன்மாலைப்பொழுதின் வாழ்வியல் அரங்கிற்கும் பாராட்டுக்கள்.
அருண்குமார்.. சந்தைவெளி.. பொருட்கள் அழகும் ஆக்கும்திறனின் வளமும் நிறைந்த செறிவு தொடரட்டும்.. தொழில்நுட்ப பணியும். வாழ்த்துக்கள். மிக்க நன்றிகள்.

ஜெசி மணிவண்ணன்
ஜெசி மணிவண்ணன்
8 days ago

இனிய காலை வணக்கம்
புதிரோடு விளையாடு நிகழ்ச்சி பார்த்துகேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதிகளவு விடயங்கள் அறிந்தபடி
அதிபருக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் வாழ்த்துக்கள். நன்றி